Att få personlig assistans

Är du i behov av personlig assistans Kävlinge? Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Det är vissa kriterier som ska uppfyllas. Din ålder avgör en del och du som är över 65 kan inte få assistans. Däremot får du behålla eventuell assistans som du beviljats före du blev 65.

Personkrets

För att få asisstans så ska du tillhöra en av tre personkretsar. Lagen beskriver dem så här:
Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande behov

För att ha rätt till personlig assistans så måste du även ha behov av hjälp med något eller några av de grundläggande behoven. Det är då personlig hygien, om du behöver hjälp med att gå på toa eller duscha. Ett annat behov har med måltider att göra. Om du behöver hjälp med matning exempelvis. Sedan är ytterligare ett grundläggande behov detta med att klä av och på sig.

Om du behöver hjälp för att göra dig förstådd av din omgivning kan det vara en anledning att få assistans.

Om du har rätt att få personlig assistans för dina grundläggande behov så kan det även innebära att du har rätt att få assistans inom andra saker och för andra behov. Det kan då gälla saker som att handla, sköta arbetet eller annat. Du ska då vara delaktig i aktiviteterna.

10 Aug 2020