Då skilsmässan blir en cirkus

Hälften av alla samboskap och giftermål slutar med skilsmässa. De längsta giftermålen sker i Överkalix, medan de kortaste äger rum i Botkyrka. En trevlig sak med giftermål är att de som är gifta, lever längre än de som är singlar. Däremot är allt fler barn med om en separation, så många som 50 000 barn lever idag med separerade föräldrar.

Hälsosamma skilsmässor får inte uppmärksamhet

De flesta skilsmässor sker smärtfritt. De blir inte uppmärksammade eftersom det handlar om föräldrar som har lätt att komma överens. Tyvärr är det inte alla som kan det. Då är risken stor att det blir en vårdnadstvist, i första hand i tingsrätten. I en vårdnadstvist är alla förlorare, förutom advokaterna som företräder föräldrar eller barn. För barnen är det plågsamt med föräldrar som inte kommer överens. Lagen och domare som ska tolka lagen ser helst att föräldrarna ska kunna komma överens. Därför lägger kommunerna mycket resurser på att hitta sätta för föräldrarna att försöka komma överens och har anställda medlare, via familjerätten inom socialtjänsterna i våra olika kommuner.

Viktigt se orsaken till konflikten

I vissa fall är det helt omöjligt att föräldrarna ska kunna komma överens. Det är mycket viktigt att de som är inblandade i en förhandlingsprocess där föräldrar inte kan komma överens förstår vilka bakomliggande orsaker som finns bakom en vårdnadstvist. Om den ena föräldern har utsatt den andra förälderna för misshandel, psykisk eller fysisk och kanske har utsatt barnen för samma slags misshandel, är det direkt olämpligt att försöka förhandla till en gemensam vårdnad. Den som blivit utsatt för misshandel ska inte tvingas av kommunen att fortsätta finnas i en sådan förödande och olämplig situation och fortsätta utsättas för misshandeln. Även barnen ska skyddas i sådana fall. Är du intresserad av att veta mer om detta, kan du läsa dessa artiklar om juridik.

19 Aug 2017