Tvister i rätten - vilken cirkus!

Det är stor skillnad på brott, som kommer till åklagare som ska pröva om ett brott har begåtts – och en tvist som är mellan två olika människor (eller företag). I det ena fallet handlar det om ett brott, låt säga ett mord, där åklagaren och polisen har utrett om mordet har begåtts av någon som är misstänkt. När de har kommit så långt att de tror att de kan bevisa att personen är skyldig till att ha begått mordet blir det en rättegång där allt sak läggas fram, bevisen, motbevisen och domare och nämndemän som ska komma fram till ett beslut; skyldig eller inte skyldig.

Hjälp du kan få i en rättegång

Sedan finns det civila tvister, som inte handlar om någon har begått brott, utan om att det finns något som två parter inte är överens om. Då ska man göra på samma sätt; samla bevis. Skillnaden är den att det inte är polisen som ska samla bevisen, utan du och din advokat. I båda fallen, oberoende om det handlar om någon har blivit misstänkt, eller om du är i en tvist med någon annan, har du alltid rätt till någon slags hjälp i en rättslig tvist. Att få hjälp i en rättegång ska inte vara beroende om du har råd eller inte. Det är nämligen ganska så dyrt att ha en advokat; cirka 1600 kronor per timme. Därför finns något som kallas rättshjälp och vilken sorts hjälp det är går vi igenom här. Informationen kommer från en blogg om juridik.

  • I de flesta hemförsäkringar ingår det rättshjälp i försäkringen. Skulle du av någon anledning inte ha en hemförsäkring räknar man på din inkomst. Har du tjänat över 260 000 kronor på ett år, måste du betala själv. Annars får du rättshjälp.
  • Rättshjälp är till för att alla oavsett inkomst ska få hjälp vid en rättegång. Har man en inkomst under 260 000 kronor på ett år, då får du hjälp med 100 timmar som betalas till din advokat, eller målsägandebiträde.
  • Rättshjälp får man om tvisten handlar om "tillräckligt viktiga saker". Tvisteföremålets värde spelar roll och där kan man säga att om värdet är lägre än rättshjälpen i sig så kan man räkna med ett avslag.
  • Man får inte rättshjälp för tvister som handlar om äktenskapsförord, bouppteckning, självdeklaration eller testamente.
  • Man får heller inte rättshjälp som offer och man vill ha en offentlig försvarare i ett brottsmål. I sådana fall så vänder man sig direkt till polisen eller domstolen.
21 Sep 2017